Smart City Safe City

Descrierea cursului Safe City

Introducere:
Orașele de astăzi au nevoie de soluții eficiente de siguranță și apărare publică pentru prevenirea incidentelor și pentru răspunsul rapid la apeluri și situații urgență. Siguranța publică este una din funcțiile principale ale unei autorități locale și se referă la datoria și funcția statului de a asigura siguranța cetățenilor, a organizațiilor și a instituțiilor împotriva amenințărilor la adresa integrității și bunăstării lor. Conceptul de oraș sigur (Safe City) este considerat din ce în ce mai important pentru garantarea unei vieți sigure și a prosperității într-o anumită comunitate. Gestionarea infracțiunilor, a violențelor dar și teama generată reprezintă provocări semnificative pentru orice instituție de ordine publică.
De ce este importantă siguranța orașelor și comunităților noastre. Deoarece:
– Criminalitatea a devenit o realitate în orașe;
– Deplasarea în siguranță în cartiere este pusă sub semnul întrebării;
– Copiii ar trebui să se poată juca fără teamă iar părinții să își știe copiii în siguranță;
– Persoanele în vârstă trebuie să fie în siguranță în interiorul și în afara casei;
– Femeile trebuie să se poată deplasa în siguranță;
– Oamenii ar trebui să folosească spațiile publice pentru activități, jocuri și divertisment fără teamă;

 

Ce oferim:
Prezentare multidisciplinară
O platformă de schimb de experiență și de bune practici;
Studii de caz internaționale;
Sesiuni interactive;

Structura cursului

Cursul este structurat în patru module ce vor fi prezentate pe parcursul a 3 zile. Fiecare dintre cele patru module este structurat în mai multe părți incluzând și materiale video sau invitați din domeniile de siguranță și apărare. La sfârșitul fiecărui modul va exista o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Modulele sunt structurate după cum urmează:
Modul 1 – Prezentare curs – Poliția Locală și conceptul de ”Urban Crimes”
Modul 2 – Abordarea problemelor legate de ”Urban Crimes”
Modul 3 – Strategiile Poliției Locale în spațiile urbane
Modul 4 – Tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC): instrumente pentru controlul spațiului urban
Studii de caz
Q&A

Date generale de prezentare ale cursului

Safe City – Siguranța și Apărarea Orașelor Inteligente
Responsabil curs – secretariat: Cristina Florescu
Data următorului curs: TBC
Termen limită înscriere: TBC
Durata cursului: 3 zile
Costul pentru instruire: 2450 ron

Prezentarea cursului

Modulul 1: Prezentare curs – Poliția Locală și conceptul de ”Urban Crimes”
Acest modul va oferi o imagine de ansamblu asupra:
Conceptului, filozofiei și practicilor poliției comunitare și abordări similare;
Parteneriatelor comunitare și colaborarea cu diferiți actori din societate;
Cooperării cu partenerii existenți;
Provocărilor poliției locale.

OBIECTIVE
În acest modul, participanții vor putea:
Înțelege ”Instituția Poliției Locale” și rolul său de prevenire;
Să își sporească cunoștiințele privind abordările similare ale altor poliții locale;
Să identifice potențialii parteneri ai instituției;
Să afle cum să construiască diferite tipuri de parteneriate prin diverse căi și să intensifice cooperarea cu partenerii existenți;
Identifice mai multe provocări implicate în abordarea politicii comunitare.

Modulul 2: Abordarea problemelor legate de ”Urban Crimes”
Acest modul va oferi o imagine de ansamblu asupra:
Tehnicilor de rezolvare a problemelor ce generează anumite manifestări infracționale și metodele conexe;
Instrumentelor pentru dezvoltarea, testarea și îmbunătățirea tehnicilor de rezolvare a problemelor;
Studiilor de caz care arată modul în care metodele și instrumentele sunt utilizate pe teren și cum avansează prevenirea – beneficiile prevenirii.

OBIECTIVE
În acest modul, participanții vor putea:
Înțelege necesitatea rezolvării diferitelor situații plecând de la orientarea spre probleme;
Identificarea diferitelor metode de rezolvare a problemelor și situațiilor descrise precedent;
Aflați cum să aplicați unele dintre aceste instrumente;
Recunoașterea modului în care tehnicile, metodele și instrumentele sunt aplicate în diferite contexte și utilizate ca strategii de prevenire;
Înțelegeți provocările asociate.

Modulul 3: Strategiile Poliției Locale în Spațiile Urbane
Acest modul va oferi o imagine de ansamblu asupra:
Zonelor urbane, distribuirea criminalității și a tehnicilor conexe (Hot Point – punctele fierbinți ale criminalității);
Tehnicilor de prevenire a criminalității urbane;
Teoriei ferestrelor sparte (Broken Windows) ca și concept de prevenire a criminalității urbane;

OBIECTIVE
În acest modul, participanții vor putea:
Înțelege tehnici de prevenire și abordare a criminalității situaționale;
Afla mai multe despre teoria punctelor fierbinți – Hot Point Theory;
Afla cum să aplice prevenirea criminalității situaționale în mediul urban;
Înțelege teoria ferestrelor sparte – Broken Windows Theory;
Identificarea mecanismelor de dezvoltare a cooperării pentru controlul eficient al criminalității.

Modulul 4: Tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC): instrumente pentru controlul spațiului urban
Acest modul va oferi o imagine de ansamblu a:
Abilităților de comunicare de bază pentru îmbunatățirea politicilor de manifestare în public ca mijloc de prevenire;
Instrumentelor și tehnicilor de sensibilizare în timpul acțiunii;
Tehnologiilor noi pentru poliția locală – folosirea medii sociale și a noilor metode de colectare / analiză a datelor.

OBIECTIVE
În acest modul, participanții vor putea:
Îmbunătăți competențele de comunicare și interacțiune în timpul misiunii;
Înțelege importanța comunicării pentru poliția locală vs. prevenirea criminalității;
Afla cum se utilizează mediile sociale, instrumentele IT, noile tehnologii și noile metode de colectare / analiză a datelor pentru îmbunătățirea politicii instituționale în spațiul public;
Identifica instrumentele și tehnicile de sensibilizare în posibile situații de criză.

BENEFICIILE PRINCIPALE ALE CURSANȚILOR

• Înțelegerea conceptului de safe city și rolul Poliției Locale;
• Înțelegerea principiilor fundamentale ale orașelor inteligente (SMART CITY), tendințele de manifestare și infracționalitate urbană;
• Înțelegerea noilor tehnologii integrate în orașele inteligente și folosirea datelor/informațiilor cu scopul diminuării fenomenului infracțional;
• Dezvoltarea unei viziuni profunde asupra provocărilor, proiectelor și tehnologiilor viitoare ale orașelor inteligente
• Să asistați la prezentarea unor studii de caz privind strategiile și planurile implementate de instituții similare

Toți cursanții noștri primesc și următoarele bonusuri:
• Acces la grupurile de networking ale asociației – acces la expertiză națională și internațională
• Reducere de 15% la viitoarele cursuri ale asociației
• Abonament anual la Revista Smart City Magazine

Diplome

Absolvenții cursurilor organizate de Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate alături de partenerii săi primesc 2 diplome:

  1. Diplomă eliberată de Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate semnată de Profesori Universitari participanți la curs;
  2. Diplomă eliberată de The World`s Smart Cities Organization cu sediul la Londra;

Certificările și Diplomele Academiei Smart City sunt recunoscute de industrie și vă permit să adăugați aceaste competențe la CV-ul dvs. după terminarea cursurilor.

Cerințe înscriere curs. Pentru a fi eligibil pentru înscriere, cursanții trebuie:
▪ Să aibă cel puțin 18 ani până la începerea programului;
▪ Au absolvit cel puțin studii liceale;
▪ Să poată folosi fluent limba engleză – există multă terminologie importată din limba engleză;

Date generale ale cursului

Metodă curs: Prelegeri, ateliere interactive, prezentări, studii de caz
Nivel de curs: Începător – Mediu
Grup țintă: Persoane din instituții publice și companii private preocupate de siguranța și apărarea orașelor și comunităților
Lectori curs: TBC
Diplomă: DA

Ce oferim

Sesiuni multidisciplinare (experți din industrie, factori de decizie, cadre universitare)
O platformă de schimb de experiență și de bune practici
Studii de caz internaționale
Sesiuni interactive

Item added to cart.
0 items - 0,00 lei
%d