Curs 4 – Gestionarea unităților administrativ teritoriale în timp de pandemie

Prezentare Curs
80420000-4 Servicii de e-învăţare (e-learning)
Gestionarea unităților administrativ teritoriale în timp de pandemie
Studii de caz, exemple de bune practici internaționale

Cursul este dedicat responsabililor în administrarea orașelor și regiunilor, personalului din cadrul primăriilor și al instituțiilor subordonate, consiliilor județene, personalului din administrația locală și centrală cu atribuții în domeniile abordate de curs. Tematica este adaptată și actualizată pentru situațiile întâlnite în mod curent, astfel încât competențele dobândite să poată fi utile în cadrul activității zilnice a cursanților.

Cursul este organizat de Academia Smart City, unica platformă educațională din România, dedicată înțelegerii și educării în privința conceptului Smart City. Platforma este coordonată de Asociația Română pentru Smart City. Aceasta a dezvoltat parteneriate cu numeroase instituții de renume: Universitatea Politehnica București, SNSPA, Universitatea Ecologică din București, The World`s Smart Cities Organization (Londra/Marea Britanie), Ministerul Energiei din România.

Academia Smart City reunește principiile de dezvoltare comune pentru sectorul public, sectorul privat, mediul academic, economic, precum și reprezentanții societății civile, având parte de experți pentru fiecare verticală a ecosistemului Smart City.

Ce oferim:
Prezentare multidisciplinară
O platformă de schimb de experiență și de bune practici;
Studii de caz internaționale;
Sesiuni interactive;

Cursul este structurat în 12 module ce vor fi prezentate pe parcursul a 5 zile. Fiecare dintre module este structurat în mai multe părți incluzând și materiale video sau invitați din industrie. La sfârșitul fiecărui modul de învățare, veți avea o lectură care vă va oferi un rezumat detaliat al temelor principale care au fost acoperite în acest modul și un studiu de caz relevant, iar la sfârșitul fiecărui modul va exista o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Cursul este structurat în 12 module, astfel:
Comunicarea de criză
Evaluarea situațiilor de risc și Management de criză
Digitalizarea instituției
Task Force – Grupul de Gestionare
Asistența socială în timp de pandemie
Managementul persoanelor aflate în carantină
Legislație
Activitatea financiară
Priorități administrativ teritoriale în situații de criză
Managementul unităților sanitare în context pandemic
Dezinfecția spațiilor publice în acord cu legislația europeană
Gestionarea eficientă a resurselor comunității.

Gestionarea unităților administrativ teritoriale în timp de pandemie
Responsabil curs – secretariat: Cristina Florescu
Data următorului curs: la cererea cursanților/instituțiilor prin formarea unor grupe de minim 20 persoane
Termen limită înscriere: cu 10 zile lucrătoare înainte de data la care se dorește începerea cursului
Durata cursului: 5 zile
Costul pentru instruire: 1400 ron/cursant

Obiectivele cursului Gestionarea unităților administrativ teritoriale pe timp de pandemie:
– Să ofere cunoștințe imediate despre gestionarea situațiilor de criză în unitățile administrativ teritoriale și cum pot fi folosite competențele dobândite pentru dezvoltarea comunităților și orașelor.
– Să ofere informații despre domeniile afectate și moduri de soluționare/gestionare.
– Să prezinte perspective privind provocările orașelor inteligente și schimbările urbane.
– Să ofere o înțelegere profundă a tematicii abordate
– Să prezinte studii de caz și exemple din orașe care se confruntă cu probleme similare.

La cursurile și workshop-urile desfășurate de Asociația Română pentru Smart City, în cadrul programului Academia Smart City au participat reprezentanți ai mai multor instituții de stat: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, Consiliul General al Primăriei Capitalei, Consiliul Local al Primăriei Sectorului 4, Primăria Sectorului 6, Primăria Beclean, Ambasada Franței, și nu numai.

BENEFICII PRINCIPALE

• Să înțelegeți principiile fundamentale ale orașelor inteligente (SMART CITY), tendințele pieței și infrastructura orașelor inteligente
• Să înțelegeți tehnologiile orașelor inteligente și a zonelor principale de implementare ale acestora
• Să dezvoltați o viziune profundă asupra provocărilor, proiectelor și tehnologiilor viitoare ale orașelor inteligente
• Să aflați despre tehnologiile IoT, Smart Grid, eficiență energetică, mediu, transport, comunicațiile wireless și Wireline în orașe inteligente
• Să înțelegeți conceptul de safe city
• Să asistați la prezentarea unor studii de caz ale orașelor inteligente

Toți cursanții noștri primesc și următoarele bonusuri:
• Acces la grupurile de networking ale asociației – acces la expertiză națională și internațională
• Reducere de 15% la viitoarele cursuri ale asociației
• Abonament anual la Revista Smart City Magazine

Absolvenții cursurilor organizate de Asociația Română pentru Smart City alături de partenerii săi primesc 2 diplome:

  1. Diplomă eliberată de Asociația Română pentru Smart City semnată de Profesori Universitari participanți la curs;
  2. Diplomă eliberată de The World`s Smart Cities Organization cu sediul la Londra;

Certificările și Diplomele Academiei Smart City sunt recunoscute de industrie și vă permit să adăugați aceaste competențe la CV-ul dvs. după terminarea cursurilor.

Pentru a fi eligibil pentru înscriere, cursanții trebuie:
▪ Să aibă cel puțin 18 ani până la începerea programului;
▪ Au absolvit cel puțin studii liceale;

Cursul este structurat în 12 module, astfel:
Modul Comunicarea de criză
Teme:
Plan de comunicare, cine transmite, ce transmite, cum transmite, astfel încât comunicarea să nu alarmeze, iar cetățenii să rămână informați.
Ce resurse au la dispoziție cetățenii, cum se informează, cum rămân în contact, fără a se expune.
Crearea și gestionarea canalelor alternative de comunicare.

Modul Evaluarea situațiilor de risc și Management de criză
Teme:
Evaluarea și managementul situațiilor de risc pentru prevenirea și împiedicarea accelerării acestora.

Modul Digitalizarea instituției
Teme:
Adaptarea proceselor instituției la noua realitate.
Folosirea noilor tehnologii în combaterea noului Coronavirus.
Exemple de bune practici.

Modul Task Force – Grupul de Gestionare
Teme:
Selectarea echipei de reacție rapidă și gestiune.
Roluri.
Comunicare.
Delegarea atribuțiilor.
Legislație.

Modul Asistența socială în timp de pandemie 
Teme:
Gestionarea persoanelor cu dizabilitati
Asistența socială pentru persoane fără competențe digitale.

Modul Legislație
Teme:
Explicarea legislației privind Situațiile de Urgență
Modul de implementare al ordinelor și ordonanțelor emise în timpul Situațiilor de Urgență;

Modul Activitatea financiară
Teme:
Cererile financiare în situații de urgență
Decontările financiare în situații de urgență
Activitatea fiscală a instituției în situații de urgență
Oportunități de finanțare a activităților proprii și atragere a surselor de finanțare privind achiziția echipamentelor necesare minimizării riscurilor

Modul Priorități administrativ teritoriale în situații de criză
Teme:
Stabilirea și determinarea priorităților în situații de urgență
Continuarea activităților necesare derulării în condiții optime

Modul pentru managementul unităților sanitare în context pandemic
Teme:
Explicarea protocoalelor existente
Situații posibile
Studii de caz

Managementul persoanelor aflate în carantină
Teme:
Situații de risc frecvente
Soluții posibile
Studii de caz

Modul Dezinfecția spațiilor publice în acord cu legislația europeană
Teme:
Explicarea protocoalelor existente
Soluții posibile
Studii de caz

Modul Gestionarea eficientă a resurselor comunității.
Teme:
Gestionarea coerentă a acțiunilor de voluntariat.
Mobilizarea membrilor comunității. Plan etapizat.

Metodă curs: Prelegeri, ateliere interactive, prezentări, studii de caz
Nivel de curs: Începător – Mediu
Grup țintă: Persoane din instituții publice și companii private preocupate cu dezvoltarea orașelor și comunităților
Lider de curs: Eduard Dumitrașcu
Diplomă: DA

Discursuri multidisciplinare (experți din industrie, factori de decizie, cadre universitare)
O platformă de schimb de experiență și de bune practici
Studii de caz internaționale
Sesiuni interactive

Absolvenții cursurilor organizate de Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate alături de partenerii săi primesc 2 diplome:

  1. Diplomă eliberată de Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate semnată de Profesori Universitari participanți la curs;
  2. Diplomă eliberată de The World`s Smart Cities Organization cu sediul la Londra;

Certificările și Diplomele Academiei Smart City sunt recunoscute de industrie și vă permit să adăugați aceaste competențe la CV-ul dvs. după terminarea cursurilor.

Pentru a fi eligibil pentru a aplica, cursanții trebuie:
▪ Să aibă cel puțin 18 ani până la începerea programului
▪ Au absolvit cel puțin studii liceale
▪ Să poată folosi fluent limba engleză – există multă terminologie importată din limba engleză

Diplome eliberate în parteneriat cu
The World`s Smart Cities Organization din Londra

Program de pregătire a specialiștilor în
Industria Smart City

Program de pregătire a specialiștilor în
Industria Smart City

PROFESORI UNIVERSITARI
LECTORI RECUNOSCUȚI INTERNAȚIONAL

Program de pregătire a specialiștilor în
Industria Smart City

CURSURI DE SCURTĂ DURATĂ
EFICIENȚĂ MAXIMĂ
previous arrow
next arrow
Slider