Diplome și certificate

RECUNOAȘTERE NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ
Absolvenții cursurilor organizate de Asociația Română pentru Smart City alături de partenerii săi primesc 2 diplome:
Diplomă eliberată de Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate;
Diplomă eliberată de The World`s Smart Cities Organization cu sediul la Londra;